В Издателство – печатница Булгарресурс, продължаваме да печатаме книги, които се търсят и четат

В Издателство- печатница „Булгарресурс”, продължаваме да печатаме книги, които се търсят и четат.
Въпреки развитието и мащабите на интернет и на социалните мрежи, книгата има своето място в днешния глобален свят. Свят на технологии, променящи се с часове и развиващи се изпреварвайки времето, в което са създадени.

Книгата е своеобразен прозорец към света. Книгите като цяло си остават най-евтиния и най-масов начин за предаване на информация между хората.


Ние в печатницата, работим с автори, които ни се доверяват и поръчват своите книги, романи, стихосбирки, учебници, научни публикации , пътеписи, краеведчески трудове, афоризми, автобиографии и други.

Подготвяме за печат и издаваме голям брой книги, обществена и научна литература, романи, стихосбирки, учебници и учебни тетрадки. Високото качество на книгите, които печатаме, оригиналния дизайн на кориците, хубавата хартия и общата визия на изданията им гарантира успех на книжния пазар. Затова да печатаме книгите им, ни се доверяват както бележити автори, така и не толкова известни имена в отделните области на обществено – политическия и културен живот на страната.

От българската общественост с интерес се посрещат отпечатаните от нас книги с научно – практическа насоченост, книги преведени от водещи български преводачи. Опита, който имаме в книгоиздаването и книгопечатането, ни помага да предлагаме конкурентни цени, на книгите, което пък от своя страна ни помага да сме лидери и основни производители на книги в страната. За 21 години сме си изградили, завиден авторитет и наши клиенти за отпечатване на книги са: издателства, рекламни агенции, автори, държавни структури и др.;

Книга, изработена в издателство Булгарресурс, е на вносна, висококачествена хартия. Книгата е отпечатана с качествени, бързосъхнещи мастила, изработена е на немски печатарски машини, с различни формати. Това позволява производството на книги с малки, средни и големи тиражи. Техниката, с която разполагаме за довършителни процеси ни позволява производство и на книги с фрезоване и термослепване. Книгата може да е с много малки и много големи размери.

На младите автори на книги осигуряваме увод, написан от хабилитиран специалист. Даваме съвети за обема, шрифта, размера и вида на подвързията на книгата. Даваме съвети за ценообразуването на книгата и намираме най-изгодния и оптимален вариант, с високо качество. В крайна сметка може да се получи, за няколко стотин лева солидна и добре изглеждаща книга. При печат на книги по желание правим и рецензии, написани от автор с научна степен.

Кориците на книгите почти винаги отпечатваме пълноцветно, като на гърба на книгите, при желание, слагаме цветна снимка на автора и кратка негова биография или интригуваща анотация за съдържанието на книгата.

Отпечатваме книги – романи, на бележити и утвърдени автори, а и така също на не толкова известни имена в българската литература.
Актуални са книгите описващи характерността и особеностите на българския преход. Тези книги придобиват историческа стойност, с фактически материал, който предоставят за събития и личности.
От читателите се търсят интерактивните романи, книгите игри, които печатаме за най-добрите автори в тази област.

Добър прием намират сред читателите, книгите с класически автори, които ни поръчват издателствата. Макар ограничения им тираж, такива книги присъстват във всяка уважаваща себе си библиотека.

Печатаме учебници и учебни тетрадки на преподаватели от учебни заведения, утвърдени в образователната система.

Редовно отпечатваме комерсиални книги на кулинарна тематика, реализиращи се в големи тиражи.
Книгите с философски разсъждения и глобални заключения, са особено актуални. Книгите за Източните религии и разбиранията за света, които отпечатваме се вместват в борбата на българите с трудностите на нашето време.

Краеведческата дейност на много автори, сме превъплатили на страниците на отпечатани от нас книги, като тази информация е запазена за поколенията.

Доверяват ни се чужденци, пребиваващи в България, които издават при нас на български и чужди езици, свои пътеписи, книги, романи и издания описващи премеждията им у нас.
Предлагаме ISBN, което е международен код, под който автора на книгата се класифицира в международен регистър и се легитимира пред страната и света.