Печатница Булгарресурс с ISO сертификат за качество – печат, предпечат, рекламни материали

БУЛГАРРЕСУРС  придоби СЕРТИФИКАТ  ISO 9001:2015, удостоверяващ, че системата за управление на организацията е оценена и сертифицирана в съответствие с изискванията на международния стандарт.

Обхваща дизайн, предпечатна подготовка, печат и разпространение на рекламни материали и изделия в печатен и електронен вид.

Многостранната дейност на фирма Булгарресурс включва планиране на работата с пресметнат риск и подчертан стремеж към иновации, използване на материали с най-високо качество за изработване на поръчките на клиентите, стремеж за непрекъснато усъвършенстване организацията на ежедневната работа.

Над всичко стои разбирането за изключителното значение, което има удовлетвореността на клиентите. Политиката на фирмата е изцяло ориентирана към пълно задоволяване желанията и високите изисквания за изработване в срок и с високо качество на материалите и изделията поръчани от нашите клиенти, които са във всички области на обществения, административен и икономически живот на страната;