Цени за печат на рекламни материали – Булгарресурс

Цените на рекламните материали на Издателство – печатница „Булгарресурс” са ниски за високото качество, което предлагаме. Периодично сверяваме цените, които предлагаме с цените на нашите колеги от други фирми, защото държим нашите цени да бъдат конкурентни. Постоянните ни клиенти знаят, че не сме увеличавали цените на най-често поръчваните рекламни продукти. Повече от 10 години цена на флаер А-6, цена на флаери – А-5, цена на листовка – А-4, цена на диплян, цена на папки А-3, цени на календари не са повишавани. Клиентите ни знаят, че крайната цена се формира от много фактори. В нея е включена цената на труда на фотографа, ако се правят снимки, цената на труда на художника, ако се прави художествен проект (за календари, корици на книги, плакати и други), цената на труда на дизайнера за художествено оформление на листовката, на каталога и др. В общата цена е включена цената на хартията, цената на експонирането на плака, цената на мастилата и цената на отпечатването. Понякога е трудно да се определи цената за щанцоване, цената за UV лакиране, цената за рязане на книговезки нож, цената за пакетиране, защото това са строго индивидуални цени за всяка поръчка. Цените за печат на каталози не са променяни. А цените за печат на списания и цените за изработка на книги, дори сме успели да намалим, благодарение на закупуването на бързооборотни – влагачно – шевна машина и биндер за термослепване и фрезоване на книги. Нашите цени на отпечатването и изработката на етикети са едни от най-ниските в страната, което се дължи на двайсет и петгодишния опит на печатница БУЛГАРРЕСУРС в изработването на опаковки и етикети. Цени на етикети и опаковки се намалиха, поради закупуването на нова голямоформатна щанца. Партии от всички цветове ни се доверяват в печата на предизборни материали, за което причина са ниските цени за печат на плакати и флаери, качеството и сроковете за изработка. При нужда се организира трисменен режим на работа с цел изпълнение на поръчките. Цени за печат на брошури са ни без конкуренция, поради пускането в работа на четирицветна печатарска машина със цифрово програмно управление и електронен сейф на цветовете. Качеството контролираме с цветни проби, които клиента разписва и които са на минимални цени.